Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311301
Nazwa zawodu: Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Synteza zawodu: W lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych organizuje pracę przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Zadania zawodowe: - organizowanie stanowisk pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej;
- instruowanie pracowników na stanowiskach pracy o zakresie wykonywanych przeglądów i napraw;
- diagnozowanie uszkodzeń maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmowanie decyzji o zakresie napraw;
- wykonywanie napraw maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych;
- montowanie i demontowanie aparatury poszczególnych obwodów elektrycznych taboru;
- dobieranie i naprawianie aparatury zabezpieczającej, sygnalizacyjnej i sterującej;
- przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji oraz napraw maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych;
- sprawdzanie obwodów głównych, pomocniczych i sterujących taboru kolejowego oraz usuwanie występujących w nim usterek;
- ocenienie stanu baterii akumulatorów, nastawianie wartości prądu ładowania oraz regulowanie pracy regulatora napięcia;
- sprawdzanie działania poszczególnych aparatów i urządzeń w pojeździe trakcyjnym przy sterowaniu na "zimno" i na "gorąco";
- ocenianie stanu technicznego urządzeń pojazdów trakcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów: urządzeń przeciwślizgowych czuwakowych samoczynnego hamowania pociągów oraz hamulcowych;
- posługiwanie się uniwersalnymi i specjalistycznymi urządzeniami oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
- posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy (planowanie, materiały, części zamienne);
- posługiwanie się dokumentacjami technicznymi i schematami elektrycznymi podstacji i sieci trakcyjnej;
- nadzorowanie pracy nastawni zdalnego sterowania;
- sporządzanie dyspozycji pisemnych do wykonywania robót i utrzymania urządzeń zasilania elektroenergetycznego i elektrotrakcyjnego;
- zabezpieczanie stanowiska pracy pod względem bhp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca jako maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych i zdrowotnych;
- organizowanie pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych jako dyspozytor;
- prowadzenie szkoleń pracowników na stanowiskach pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19985936, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON