Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311208
Nazwa zawodu: Technik inżynierii środowiska i melioracji
Synteza zawodu: Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zadania zawodowe: - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów;
- planowanie oraz wykonywanie zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach;
- sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów melioracyjnych;
- nadzorowanie bądź wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonywanie niewielkich obiektów przeciwpowodziowych oraz regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych;
- prawidłowe eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach;
- wykonywanie i konserwacja dróg rolniczych;
- prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych;
- określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania;
- posługiwanie się techniką komputerową;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958844, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON