Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311207
Nazwa zawodu: Technik dróg i mostów kolejowych
Synteza zawodu: Opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót na drogach i mostach kolejowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków budowlanych;
- projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami;
- wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne toru kolejowego, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami;
- kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej;
- dobieranie, montowanie i rozmontowywanie urządzeń linii kolejowych, stanowiących wyposażenie w przypadku awarii bądź remontów mostów o małej rozpiętości;
- współpraca z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń;
- wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania;
- opracowywanie projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy;
- kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na terenie obiektu, organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej;
- ustalanie metod realizacji robót, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót;
- przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót budowlano-montażowych;
- wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac;
- organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie współpracy z dużymi jednostkami przemysłowymi, mającymi własne bocznice lub linie kolejowe;
- prowadzenie prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze);
- wykonywanie pracy w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19313602, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON