Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311205
Nazwa zawodu: Technik budownictwa wodnego
Synteza zawodu: Organizuje i wykonuje prace przygotowawcze do prowadzenia robót budowlanych obiektów hydrologicznych, prowadzi w ramach posiadanych uprawnień budowę obiektów budownictwa wodnego lub sprawuje nad nimi nadzór techniczny, projektuje regulację i eksploatację rzek oraz potoków górskich, reguluje poziomy wody w ciekach, chroni przed powodziami, chroni koryta rzeczne i skarpy przed erozją, doradza w budowie i w eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz opracowuje materiały dla potrzeb statystycznych.
Zadania zawodowe: - określanie podstawowych właściwości technologicznych materiałów stosowanych w budownictwie wodnym;
- organizowanie i prowadzenie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową obiektów hydrotechnicznych;
- budowanie tras żeglug i komunikacji wodnej;
- organizowanie brygad roboczych, pracy sprzętu oraz nadzorowanie robót ziemnych, betoniarskich i zbrojarskich na realizowanym odcinku prowadzonych robót;
- nadzorowanie mechanicznych robót montażowych urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu hydrotechnicznego;
- prowadzenie robót regulacyjnych cieków wodnych;
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót oraz sporządzanie kosztorysów i dokumentacji kolaudacyjnej;
- opracowywanie dokumentacji inwantaryzacyjnej obiektów budownictwa wodnego;
- opracowywanie projektów hydrotechnicznych w ramach posiadanych uprawnień;
- projektowanie odwadniania wykopów na czas prowadzenia prac budowlanych;
- uczestniczenie w komisjach odbioru obiektów hydrotechnicznych;
- zakładanie stałych urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych do pomiarów hydrologicznych;
- uczestniczenie w zespołach badawczych lub projektowych przy opracowywaniu dokumentacji pomocniczej i uzupełniającej;
- prowadzenie prac eksploatacyjnych obiektów hydrotechnicznych;
- lokalizowanie wadliwie działających elementów lub części budowli wodnych oraz określanie zakresu potrzebnych prac i materiałów;
- obsługiwanie obiektów i urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie obiektów hydrotechnicznych bądź obiekty samodzielne;
- posługiwanie się technika komputerową w celach projektowych i kosztorysowych;
- uczestniczenie w pracach zespołów ustanawiających standardy kontroli technicznej obiektów budownictwa wodnego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników w sferze wykonawstwa i budownictwa wodnego;
- projektowanie lub budowa obiektów po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji;
- obsługa aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych w sferze eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975974, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON