Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3112
Nazwa zawodu: Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
Synteza zawodu: zadania związane z badaniami w dziedzinie budownictwa, jak też z projektowaniem, konstruowaniem, wykonawstwem, naprawami i utrzymaniem w dobrym stanie technicznym budynków, systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacyjnych, mostów, dróg, zapór wodnych i lotnisk.
Zadania zawodowe: - wykonywanie i pomaganie przy wykonywaniu testów terenowych i laboratoryjnych gleby oraz materiałów konstrukcyjnych i budowlanych;
-wykonywanie prac kreślarskich z zakresu architektury, budownictwa i urbanistyki;
-projektowanie samodzielne obiektów budowlanych nieskomplikowanych konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie;
-wykonywanie plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych;
- -nadzór nad wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynków; opracowywanie - w ramach posiadanych uprawnień - projektów tych instalacji;
-nadzór nad wykonawstwem i eksploatacją sieci cieplnych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; projektowanie - w ramach posiadanych uprawnień - tych sieci oraz przekazywanie ich do eksploatacji;
-świadczenie pomocy technicznej przy wznoszeniu budynków wraz z wykonywaniem pomiarów technicznych i przygotowywaniem raportów pomiarowych;,br. -reprezentowanie architektów, inżynierów budownictwa oraz inżynierii środowiska na terenie budowy, celem zapewnienia zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz wymaganych standardów materiałowych i wykonawczych; kierowanie robotami budowlanymi, prowadzenie dokumentacji budowy;
-określanie - na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej - kosztów i ilości materiałów potrzebnych do realizacji określonych projektów oraz pracochłonności projektowanych zadań;
-organizowanie napraw i utrzymania w dobrym stanie technicznym wybudowanych obiektów;
-nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975990, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON