Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311108
Nazwa zawodu: Technik meteorolog
Synteza zawodu: Prowadzi obserwacje meteorologiczne, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje i instaluje aparaturę pomiarową.
Zadania zawodowe: - gromadzenie wyników obserwacji meteorologicznych;
- obsługiwanie urządzeń i aparatury służącej do obserwacji zjawisk meteorologicznych;
- obsługiwanie systemów meteorologii satelitarnej;
- obsługiwanie systemów informatycznych gromadzenia i opracowywania danych meteorologicznych;
- konserwowanie urządzeń i aparatury pomiarowej;
- instalowanie urządzeń i aparatury pomiarowej; dokonywanie drobnych napraw urządzeń i aparatury pomiarowej;
- obsługiwanie systemów pomiarowych i monitoringu skażeń powietrza atmosferycznego;
- współpraca z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu map synoptycznych oraz przy opracowywaniu prognoz;
- prowadzenie pomiarów elementów meteorologicznych przy użyciu aparatury, przyrządów pomiarowych oraz obserwowanie zjawisk meteorologicznych;
- przygotowywanie i opracowywanie danych meteorologicznych na potrzeby klimatologii;
- wykonywanie pomiarów na potrzeby aerologii;
- uczestniczenie w pracach hydrologicznych na stacjach hydrologiczno-meteorologicznych;
- przygotowywanie do analizy oraz analizowanie danych meteorologicznych;
- prowadzenie prac przy osłonie meteorologicznej lotnictwa.
Dodatkowe zadania zawodowe: - współpraca z hydrologami i hydrometeorologami przy opracowywaniu prognoz hydrologicznych;
- uczestniczenie w obsłudze systemów osłony hydrologicznej;
- uczestniczenie w instalacji i montażu informatycznych i satelitarnych systemów meteorologicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984473, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON