Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311107
Nazwa zawodu: Technik hydrolog
Synteza zawodu: Prowadzi w zespołach badawczych terenowe pomiary i obserwacje hydrologiczne w zakresie swoich uprawnień; wykonuje opracowania uzupełniające, służące potrzebom naukowym lub informacyjnym oraz mające praktyczne zastosowanie w pracach projektowych; używa w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie obserwacji i pomiarów opadów, ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych oraz niwelacji zwierciadła wody;
- dokonywanie pomiarów prędkości przepływu wody za pomocą dostępnych przyrządów oraz pomiarów rumowiska unoszonego i wleczonego;
- zbieranie danych hydrologicznych z automatycznych systemów pomiarowych;
- instalowanie hydrologicznych urządzeń pomiarowych;
- wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych oraz drobnych napraw urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej; prowadzenie obserwacji i pomiarów zjawisk lodowych;
- dokonywanie pomiarów hydrometrycznych wód powierzchniowych (płynących), ich stanów i częstotliwości, sum czasów trwania, opracowywanie krzywych związku wodowskazów oraz krzywych konsumpcyjnych, obrazujących natężenie przepływu wody w danym przekroju cieku;
- opracowywanie w zespole specjalistów założeń i danych hydrologicznych na potrzeby projektowania budowli hydrotechnicznych;
- zbieranie i przygotowywanie materiałów do zestawiania map hydrologicznych;
- zbieranie materiałów i wykonywanie opracowań do celów statystycznych;
- opracowywanie wyników obserwacji i pomiarów;
- obsługiwanie mikrokomputerów, w tym wprowadzanie danych na nośniki informacji oraz prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem posiadanych programów;
- wykonywanie rysunków technicznych;
- zbieranie materiałów opracowywanych przez innych specjalistów, mogących mieć zastosowanie w pracach hydrologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników sfery wykonawstwa hydrologicznego;
- uczestniczenie w pracach badawczych, wykonywanie prac pomocniczych i uzupełniających;
- wykonywanie pod nadzorem inżyniera hydrologa, budownictwa wodnego lub gospodarki wodnej elementów ekspertyz w zakresie hydrologii, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948850, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON