Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311106
Nazwa zawodu: Technik geolog
Synteza zawodu: Prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, w celu określenia współczynnika filtracji wody, wydajności studni, poziomu zwierciadła wody w studni; zajmuje się pobieraniem i badaniem gruntów dla celów budowlanych oraz wykonuje inne prace, wynikające z zakresu prowadzonych badań, używając w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: - uczestniczenie w pracach zespołu dokumentującego zasoby wodne, surowcowe oraz przydatność gruntów dla celów budowlanych;
- opracowywanie dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień;
- wykonywanie polowych opisów i diagnostyki minerałów i skał;
- wykonywanie polowych pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynier­skich, w tym: badań i pomiarów wód gruntowych dla celów budowlanych, zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby przemysłu, obserwowanie i mierzenie zwierciadła wody podziemnej w otworach badawczych i eksploatacyjnych, przeprowadzanie badań makroskopowych, plastyczności i stopnia zagęszczenia gruntów, wykonywanie za pomocą sond badania stopnia zagęszczenia gruntów dla celów posadowienia budowli;
- nadzorowanie próbnych pompowań studni;
- pobieranie z wykonanych otworów próbek wody do badań laboratoryjnych, tj. analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;
- pobieranie z wykonanych otworów i wyrobisk próbek gruntów do badań ich nośności;
- przygotowywanie próbek geologicznych do specjalistycznych aparaturowych badań laboratoryjnych;
- wykonywanie rejestracji, opisów i lokalizacji stwierdzonych w terenie faktów geologicznych w postaci: form geomorfologicznych, wychodni skał, odkrywek naturalnych i sztucznych, wyrobisk górniczych, źródeł wód, odkształceń powierzchni terenu wywołanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi;
- utrwalenie opisów zaobserwowanych faktów terenowych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej;
- nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót i pomiarów terenowych;
- wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych, określających lokalizację punktów dokumentacyjnych, w tym również korzystanie z systemu i aparatury GPS;
- wykonywanie obowiązków dozoru geologicznego na wierceniach, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz przepisami wykonawczymi;
- analizowanie i wykorzystywanie treści map topograficznych, geologicznych i materiałów fotogrametrycznych do syntetycznych opracowań wyników badań geologicznych;
- kameralne opracowywanie i komputerowe przetwarzanie danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych;
- przygotowywanie i zestawianie elementów tekstowych, graficznych i obliczeniowych projektów badań i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19333022, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON