Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311105
Nazwa zawodu: Technik geofizyk
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z prowadzeniem badań geofizycznych w celu poszukiwań złóż surowców mineralnych, gazu, ropy i wód pitnych oraz poznania budowy geologicznej obszarów; pracuje głównie w terenie w grupach polowych geofizycznych, stosując różnorodną aparaturę pomiarową, jak: teodolity, niwelatory, grawimetry, magnetometry, inklinatory, sejsmografy, geofony, liczniki Geigera-Müllera, wzmacniacze sejsmiczne, sondy itp.
Zadania zawodowe: -lokalizowanie stanowisk pomiarowych na podkładach geodezyjno-kartograficznych;
- przeprowadzanie pomiarów geofizycznych z powierzchni ziemi i w otworach wiertniczych metodami sejsmicznymi, geoelektrycznymi, magnetycznymi, grawimetrycznymi i radiometrycznymi;
- prowadzenie badań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej;
- prowadzenie ewidencji uzyskanych wyników pomiarów;
- wstępne opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów;
- zabezpieczanie aparatów i urządzeń pomiarowych;
- regulowanie, strojenie i wykonywanie drobnych napraw metodą wymiany wadliwych części i zespołów;
- zabezpieczanie i ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych;
- rysowanie planów, map i przekrojów geofizycznych;
- opracowywanie dokumentacji badań i pomiarów;
- przygotowywanie danych do obróbki komputerowej (obliczeń i wykresów);
- pakowanie i transport urządzeń pomiarowych;
- nadzorowanie likwidacji wyrobisk powstałych w wyniku prac geofizycznych;
- uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji wyników badań geofizycznych;
- nadzorowanie prac personelu pomocniczego, dbanie o bezpieczne i prawidłowe wypełnianie obowiązków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970144, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON