Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 311104
Nazwa zawodu: Technik geodeta
Synteza zawodu: Współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.
Zadania zawodowe: - przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu;
- wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
- dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości;
- dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.;
- wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych);
- wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego;
- sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych;
- prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac;
- kartowanie i rysowanie map;
- wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów;
- wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych;
- zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym;
- wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
- wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych;
- obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami;
- stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac w ośrodkach (składnicach) dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej;
- wykonywanie różnorodnych prac w administracji geodezyjnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20524737, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON