Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3111
Nazwa zawodu: Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
Synteza zawodu: badania analityczne składu chemicznego surowców, przygotowują odczynniki, pobierają próbki, wykonują oznaczenia chemiczne w zakresie analizy mieszankowej i wagowej; zajmują się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi pomiarów wielkości fizykochemicznych oraz prowadzą w zespołach badawczych lub indywidualnie pomiary geologiczne, hydrologiczne i geodezyjne, jak też obserwacje meteorologiczne, gromadzą ich wyniki oraz konserwują i instalują aparaturę pomiarową.
Zadania zawodowe: -pobieranie i przygotowywanie do analizy próbek o różnym stanie skupienia;
- wykonywanie oznaczeń chemicznych w zakresie analizy mieszankowej i wagowej;
- prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych, zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów;
- określanie metod i narzędzi pomiarowych oraz dokonywanie pomiarów parametrów fizykochemicznych wraz z opracowaniem rachunkowym wyników pomiarów i obserwacji; branie udziału w pracach zespołu dokumentującego zasoby wodne, surowcowe oraz przydatności gruntów dla celów budowlanych, wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień;
- dokonywanie obserwacji i pomiarów opadów, ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych; współdziałanie przy realizacji prac geodezyjnych, takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne i magnetyczne;
- przeprowadzanie wywiadów geodezyjnych dla zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych;
- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i topograficznych;
- prowadzenie obserwacji meteorologicznych, gromadzenie ich wyników;
- obsługę urządzeń i aparatury pomiarowej;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976086, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON