Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244305
Nazwa zawodu: Tłumacz tekstów
Synteza zawodu: Wykonuje na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, jednostek administracji państwowej, prasy, teatrów, radia i telewizji, a także osób prywatnych przekłady tekstów reprezentujących poszczególne gatunki literatury pięknej, literatury naukowej lub technicznej, artykułów, referatów, instrukcji, protokołów, dokumentacji itp., kładąc przy tym szczególny nacisk na oddanie w duchu języka, na który tłumaczy, wszystkich merytoryczno-technicznych treści tłumaczonych materiałów.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z tłumaczonym tekstem oraz zrozumienie go;
- gromadzenie pomocy (słowników specjalistycznych, literatury fachowej z danej dziedziny) i tworzenie warsztatu tłumacza;
- opracowywanie specjalistycznego słownictwa i konsultowanie go z kompetentnymi osobami, posługującymi się danym językiem;
- wyszukiwanie, ocenianie i przedkładanie potencjalnym kontrahentom tekstów nadających się do tłumaczenia i wydania;
- pisemny przekład tekstu adekwatnego do oryginału pod względem zawartości treściowej i formalnej, jego walorów artystycznych, naukowych - w zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu;
- opracowywanie tłumaczonego tekstu pod względem stylistycznym, językowym i formalnym;
- terminowe przekazywanie przekładu tekstu w formie, jaka została uzgodniona z kontrahentem (wydruk komputerowy, dyskietka itp.);
- omawianie przekładu z kontrahentem, redaktorem czy innym odbiorcą;
- wprowadzanie poprawek i wyjaśnianie wątpliwości;
- wykonywanie autorskiej korekty tekstu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - recenzowanie obcojęzycznych tekstów literackich czy naukowych;
- wydawanie opinii na temat gotowych dzieł naukowych wartych przekładu;
- weryfikowanie przekładów dzieł literackich bądź naukowych;
- kolacjonowanie przekładów, czyli dokonywanie ich szczegółowego porównania z oryginałem.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278059, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON