Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 244304
Nazwa zawodu: Tłumacz języka migowego
Synteza zawodu: Ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu ludzi słyszących człowiekowi niesłyszącemu, w przypadkach gdy niesłyszący nie opanował umiejętności porozumienia się za pomocą mowy i nie odbiera informacji słownych poprzez odczytywanie mowy z ust lub też w sytuacjach uniemożliwiających odbiór informacji słownych, np. na zajęciach grupowych, w czasie spektakli teatralnych, filmowych lub telewizyjnych; pomaga niesłyszącemu w czasie wizyt u lekarza, przesłuchań w organach ścigania lub sprawiedliwości, podczas narad i odpraw w zakładach pracy, na zajęciach szkoleniowych, kulturalnych itp.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z poziomem znajomości i systemem języka migowego używanego przez daną osobę niesłyszącą;
- wstępna komunikacja (rozmowa) migowa w celu poznania znaków migowych używanych indywidualnie przez osobę niesłyszącą;
- zapoznawanie się z poziomem percepcji osoby niesłyszącej w celu dostosowania języka migowego do tego poziomu;
- poinformowanie osoby słyszącej o poziomie percepcji migowej osoby niesłyszącej i o konieczności dostosowania wypowiedzi do tego poziomu, a także o przewidywanych trudnościach i ograniczonych możliwościach w porozumieniu się;
- tłumaczenie w „obie strony”, a więc używanie języka migowego oraz mówionego w poprawnej formie językowej obu przekazów.
- zapoznawanie się z treścią tłumaczonego tekstu, zwłaszcza w zakresie specjalistycznego słownictwa czy zagadnień fachowych;
- przygotowywanie słownictwa migowego odpowiadającego pojęciowo (bliskoznacznego) nazewnictwu specjalistycznemu;
- uzupełnianie wiedzy z tematyki, która ma być przedmiotem tłumaczenia;
- słuchowa lub wzrokowa percepcja wypowiedzi słyszanych lub widzianych (wypowiedź migowa);
- zapamiętywanie treści wypowiedzi i tłumaczenie jej na język migowy lub mówiony.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971768, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON