Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223911
Nazwa zawodu: Toksykolog
Synteza zawodu: Zapobiega zagrożeniom toksykologicznym, rozpoznaje zagrożenia i zatrucia ostre i przewlekłe lekami, truciznami przemysłowymi i środowiskowymi, wykrywa środki toksyczne; prowadzi działania oświatowe i profilaktyczne w stanach zagrożenia toksykologicznego; udziela konsultacji leczniczych w przypadkach zatruć; prowadzi badania epidemiologiczne i gromadzi informacje o zatruciach; wykonuje ekspertyzy toksykologiczne do celów administracyjnych i prawnych.
Zadania zawodowe: - określanie przyczyn zatruć (diagnostyka) na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, wyników badań dodatkowych (laboratoryjnych), wywiadów środowiskowych, danych epidemiologicznych i innych informacji oraz badania toksykologicznego;
- przeprowadzanie badań epidemiologicznych, ukierunkowanych na wykrywanie zagrożeń toksykologicznych;
- wykrywanie i oznaczanie jakościowe i ilościowe trucizn organicznych i nieorganicznych oraz leków i innych substancji toksycznych w płynach ustrojowych, tkankach i środowisku życia człowieka;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe hematologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- interpretacja i ocena wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych) w zestawieniu z wynikiem badań toksykologicznych;
- formułowanie rozpoznania toksykologicznego (diagnozy) i rozpoznań mniej prawdopodobnych, możliwych powikłań i prognozy;
- ustalanie leczenia (wspólnie z lekarzem klinicystą);
- udzielanie pierwszej pomocy, organizowanie transportu do ośrodka leczenia zatruć;
- prowadzenie dokumentacji toksykologicznej;
- odbywanie konsultacji toksykologicznych dla innych specjalności medycznych;
- prowadzanie działań oświatowych i profilaktycznych w przypadku zagrożeń przewlekłymi zatruciami lekami, truciznami przemysłowymi, środowiskowymi i innymi;
- wykonywanie ekspertyz toksykologicznych i sądowo-toksykologicznych, przygotowywanie opinii, świadectw i orzeczeń;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru nad aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami i innymi substancjami toksycznymi;
- kierowanie pracownią lub zakładem toksykologii,
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967663, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON