Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 722302
Nazwa zawodu: Strugacz
Synteza zawodu: Obsługuje strugarki poprzeczne, wzdłużne oraz strugarki specjalne; dobiera parametry skrawania, narzędzia i uchwyty do mocowania obrabianych przedmiotów, mocuje narzędzia i obrabiane przedmioty, wykonuje powierzchnie płaskie i kształtowe wg rysunku, oznaczeń traserskich i wzorca.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
- ekonomiczne użytkowanie strugarek poprzecznych, wzdłużnych jednostojakowych i dwustojakowych oraz specjalnych;
- ustawianie do pracy strugarek ogólnego przeznaczenia i strugarek specjalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: optymalne parametry skrawania, dobór i mocowanie noży strugarskich, mocowanie obrabianych przedmiotów w uchwytach i bezpośrednio na stole strugarki;
- ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
- wykonywanie różnorodnych prac strugarskich, głównie wg rysunku, oznaczeń traserskich i wzorca;,br>- użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie oraz sprawdzanie wymiarów i kształtu obrabianych przedmiotów;
- kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
- czyszczenie i konserwowanie użytkowanych strugarek, narzędzi i uchwytów;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie różnorodnych prac na dłutownicach ogólnego przeznaczenia oraz na strugarkach i dłutownicach do kół zębatych obrabiających koła zębate metodami obwiedniowymi;
- po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
- pełnienie funkcji ustawiacza na strugarkach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995548, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON