Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721203
Nazwa zawodu: Spawacz ręczny łukiem elektrycznym
Synteza zawodu: Spawa łukiem elektrycznym elementy stalowe, żeliwne, z metali nieżelaznych i ich stopów, stosując prąd przemienny lub stały, elektrodą topliwą lub nietopliwą, metodą w osłonie z gazów aktywnych bądź nieaktywnych lub w osłonie pochodzącej z otuliny elektrody albo topnika; pracę wykonuje ręcznie, półautomatycznie bądź automatycznie, z użyciem lub bez, materiału dodatkowego (stopiwa); posługuje się - oprócz źródła prądu, urządzeniami do mechanizacji spawania oraz przyrządami pomiarowymi do sprawdzania na bieżąco jakości złącza spawanego.
Zadania zawodowe: - wykonywanie spawania tylko w zakresie swoich uprawnień, zgodnie z przepisami (normami) obejmującymi gatunki materiałów i ich grubości, grubości spoin, rodzaje złączy, pozycje spawania;
- czytanie rysunków konstrukcyjnych, zapoznawanie się z oznaczeniami spoin i stosowanie się do nich;
- przygotowywanie elementów do spawania przez ich ukosowanie, zestawianie, czyszczenie, podgrzewanie itp.;
- organizowanie i obsługa stanowiska i urządzeń do spawania, w tym zmechanizowanych i zautomatyzowanych, stosownie do posiadanych uprawnień;
- stosowanie odpowiednich, przewidzianych dla danych materiałów elektrod, drutów, topników, gazów, podkładek;
- ustalanie kolejności czynności w toku montażu i spawania elementów konstrukcji;
- przestrzeganie parametrów spawania oraz stosowanie techniki spawania zgodnie z instrukcją technologiczną (jeśli występuje);
- sprawdzanie wizualne jakości wykonanych spoin oraz pomiar ich geometrii (wymiarów);
- usuwanie wad i niezgodności powstałych podczas spawania;
- obsługa i konserwacja urządzeń (źródeł prądu, przyrządów montażowych, półautomatów i automatów);
- utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń - głównie elektrycznych - z uwzględnieniem racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.;
- wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu oraz usług (jeśli wymagane).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie napraw i regeneracji zużytych części maszyn i urządzeń przez napawanie łukowe metodami, na które ma uprawnienia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970619, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON