Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721202
Nazwa zawodu: Spawacz ręczny gazowy
Synteza zawodu: Łączy przez spawanie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając palnika gazowego, najczęściej acetylenowo-tlenowego, zależnie od technologii dodaje lub nie spoiwa w miejscu łączenia (najczęściej z tego samego materiału co elementy spawane); obsługuje butle z gazami technicznymi i osprzęt do tych butli, w tym reduktory ciśnienia; posługuje się narzędziami ślusarskimi, jak: młotki, pilniki, przecinaki, szlifierki, szczotki, druciane oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi do sprawdzania jakości złącza spawanego.
Zadania zawodowe: - wykonywanie spawania tylko w zakresie swoich uprawnień, zgodnie z przepisami (normami) obejmującymi m.in. gatunki materiałów, ich grubości, rodzaje złączy;
- czytanie rysunków konstrukcyjnych i dokumentacji technicznej (wraz z zawartymi na nich oznaczeniami spoin);
- przygotowywanie elementów do spawania przez ich cięcie, ukosowanie, czyszczenie, podgrzewanie itp.;
- organizowanie i obsługa stanowiska i urządzeń do spawania;
- ustalanie i/lub przestrzeganie właściwej kolejności czynności w toku montażu i spawania elementów konstrukcji;
- stosowanie właściwych, przewidzianych dla danego materiału, drutów i topników do spawania (jeśli zalecane);
- wykonywanie operacji spawania różnymi technikami za pomocą odpowiednio dobranych palników i utrzymywanie zaleconych, optymalnych parametrów spawania;
- obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania gazowego, a zwłaszcza wytwornic, butli ze sprężonym gazem, reduktorów, palników (oprócz napraw ciśnieniowych układów regulacyjnych);
- sprawdzanie jakości wykonanych spoin na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz za pomocą przyrządów i narzędzi do samokontroli złączy spawanych;
- usuwanie wad i niezgodności powstałych podczas spawania;
- przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi;
- wykonywanie rozliczeń kosztów usługi (jeśli wymagane).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie napraw i regeneracja zużytych części maszyn i urządzeń przez napawanie acetylenowo-tlenowe;
- wykonywanie operacji przecinania, podgrzewania części do spawania, prostowania konstrukcji przy użyciu palnika gazowego;
- wykonywanie prac w zakresie lutowania (jeśli nie wymagają specjalnego przeszkolenia lub uprawnień) palnikiem gazowym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970153, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON