Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713605
Nazwa zawodu: Studniarz
Synteza zawodu: Wykonuje indywidualne studnie kopane w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m, obudowanych w sposób zależny od właściwości fizycznych gruntów, w których są wykonywane oraz od dostępności materiałów stosowanych do obudowy i pewnych tradycji regionalnych; studnie wiercone o średnicy do 100 mm i głębokości do 15 m, których wykonanie nie wymaga posiadania uprawnień wiertniczych, a woda czerpana z tych studni nie stanowi źródła zaopatrzenia w wodę odbiorców zbiorowych lub celów spożywczych; wykonuje urządzenia do stałego czerpania wody ze studni oraz obudowę szybu studni kopanej lub wierconej, zabezpieczającej studnię przed zanieczyszczeniami z zewnątrz i przed możliwością wpadnięcia do studni ludzi i zwierząt.
Zadania zawodowe: - wybór miejsca pod budowę studni;
- wykonanie szczelnej obudowy (cembrowiny) szybu studziennego, najczęściej z kręgów betonowych, muru ceglanego lub kamiennego, zapewniającej jej trwałość, szczelność i bezpieczeństwo;
- posadowienie studni w warstwie wodonośnej, które nie powinno być mniejsze niż 1,2 m i w miarę możliwości doprowadzone do warstwy spągowej;
- wykonanie w dnie studni osadnika i kosza filtracyjnego ze żwiru płukanego i o różnej granulacji;
- wyposażenie górnej części szybu studni w szczelną obudowę, która zabezpieczy studnię przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, będzie chroniła przed możliwością wpadnięcia do studni oraz umożliwi zabezpieczenie pompy przed mrozem;
- wykonanie lub wbudowanie w studni urządzeń służących do stałego czerpania wody;
- wykonanie wokół obudowy studni uszczelnienia gruntu iłem lub gliną oraz utwardzanie go brukiem, ułożonym ze spadkiem w kierunku od studni;
- w przypadku czerpania wody ze studni za pomocą pompy wirowej - wykonanie osadzenia pompy w studni i połączenia jej z urządzeniem hydroforowym lub z instalacją czerpalną.
Dodatkowe zadania zawodowe: - remontowanie i oczyszczanie studni kopanych i wierconych typu abisyńskiego;
- konserwowanie sprzętu używanego do czerpania wody i obudowy studni;
- po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu hydrogeologii, hydrauliki i bhp może eksploatować studnie wiercone lub zespoły studzien, stanowiące ujęcia wody na potrzeby komunalne i przemysłowe.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965713, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON