Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713301
Nazwa zawodu: Sztukator
Synteza zawodu: Wykonuje oraz montuje odlewy gipsowe, z zaprawy cementowej i betonu przy zastosowaniu form drewnianych, gipsowych, klejowych i żelatynowych, narzędzi i przyrządów sztukatorskich, jak: packi, cykliny, strugi, cyrkle, macki, kątowniki, oraz maszyn do przygotowania mieszanek gipsowych, zapraw cementowych, mieszanek betonowych i do transportu materiałów na placu budowy.
Zadania zawodowe: - analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót sztukatorskich, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;
- ocenianie jakości materiałów i odlewów sztukatorskich;
- organizowanie miejsca pracy i transportu materiałów na placu budowy;
- przygotowywanie zapraw gipsowych, gipsowowapiennych, wapiennych, cementowych i mieszanek betonowych sposobem ręcznym i przy użyciu maszyn;
- przygotowywanie gliny do wykonywania modeli;
- przygotowywanie mas do smarowania form;
- wykonywanie form drewnianych, gipsowych, klejowych i żelatynowych;
- wykonywanie odlewów gipsowych, cementowych i betonowych różnych detali architektonicznych;
- mocowanie elementów architektonicznych z gipsu, zaprawy cementowej i betonu;
- zbrojenie elementów sztukaterii o dużym wysięgu oraz ornamentów podwieszonych;
- wykonywanie gzymsów, pilastrów i kolumn pozorowanych (na siatce metalowej);
- osadzanie tralek gipsowych i cementowych;
- retuszowanie odlewów gipsowych i cementowych;
- wykonywanie wzorników do obciągania profili prosto- i krzywoliniowych;
- wykonywanie detali architektonicznych obciąganych prosto- i krzywoliniowych;
- wykonywanie elementów architektonicznych o kształcie brył obrotowych, jak: tralki, wazony, bazy, głowice kolumn i kule;
- mocowanie skomplikowanych detali architektonicznych, jak: tympanony, wazy z kwiatami, girlandy, płaskorzeźby i postacie;
- wykonywanie form gipsowych rzeźb i postaci wolnostojących, rozet, girland i wieńców;
- wykonywanie odlewów gipsowych płaskorzeźb, rzeźb, rozet, girland, postaci wolnostojących itd.;
- wykonywanie odlewów gipsowych wewnątrz pustych;
- brązowanie i patynowanie sztukaterii.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie robót konserwacyjne i rekonstrukcyjnych sztukaterii w obiektach zabytkowych;
- montowanie i demontowanie elementów architektonicznych o wartości muzealnej;
- przygotowywanie detali architektonicznych z gipsu na podstawie fotografii.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948708, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON