Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 711201
Nazwa zawodu: Strzałowy
Synteza zawodu: Wykonuje roboty strzałowe celem skruszenia przewidzianej do urobienia skały lub węgla przy użyciu górniczych materiałów wybuchowych skalnych, węglowych lub powietrznych zgodnie z metryką strzałową zatwierdzoną przez kierownika robót górniczych. Ręcznie wykonuje dużą liczbę otworów strzałowych podczas urabiania opartego na technice strzelniczej, zgodnie ze schematem rozmieszczenia otworów w metryce strzałowej wyrobiska lub też według wskazań strzałowego, przy użyciu wiertarek ręcznych, żerdzi, raczków wymiennych, kabli zasilających lub węży pneumatycznych.
Zadania zawodowe: - pobieranie środków strzałowych ze składu materiałów wybuchowych, według zamówienia w książce strzałowej potwierdzonego przez odpowiedzialną osobę dozoru górniczego;
- transportowanie środków strzałowych do stanowiska strzałowego i składanie ich w odpowiednio zamkniętej, przodkowej skrzyni strzałowej;
- dokonywanie oględzin przodka i dobór wielkości ładunków do otworów w poszczególnych seriach w granicach wyznaczonego w metryce strzałowej ładunku maksymalnego;
- ładowanie do otworów nabojów zwykłych i nabojów udarowych po ich uzbrojeniu w zapalniki, uszczelnianie otworów strzałowych przybitką z gliny;
- łączenie odpowiednich przewodów zapalników w serię i przyłączanie jej do linii strzałowej;
- opylanie przodków węglowych wyznaczoną przepisami ilością pyłu kamiennego;
- rozstawianie posterunków zabezpieczających na czas odstrzału i przewietrzenia przodka z gazów postrzałowych;
- przyłączanie linii strzałowej do zapalarki i odstrzeliwanie serii;
- dokonywanie zapisów dotyczących odstrzału w książce strzałowej;
- sprawdzanie w przodku obecności ewentualnych gazów postrzałowych, niewypałów, zabezpieczanie ich i likwidowanie;
- udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie otworów strzałowych podczas urabiania opartego na technice strzelniczej, zgodnie ze schematem rozmieszczenia otworów w metryce strzałowej wyrobiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966807, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON