Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 831202
Nazwa zawodu: Dyżurny ruchu kolejowego
Synteza zawodu: Organizuje, prowadzi i nadzoruje pracę stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracę rozrządową i manewrową w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.
Zadania zawodowe: - prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;
- obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów;
- posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy;
- nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;
- koordynowanie pracy manewrowej na stacji;
- prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej;
- nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów;
- wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic;
- prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;
- koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;
- posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej;
- przestrzeganie regulaminu technicznego stacji oraz procesów technologicznych prowadzonych prac;
- zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym;
- współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988049, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON