Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515906
Nazwa zawodu: Strażnik leśny
Synteza zawodu: Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń o charakterze szkodnictwa leśnego, z możliwością zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wypełnianie przez niego zadań oraz możliwością użycia broni palnej w uzasadnionych, określonych prawem przypadkach.
Zadania zawodowe: - patrolowanie powierzonego terenu;
- legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków zdarzenia w celu ustalenia ich tożsamości;
- zatrzymywanie i kontrolowanie środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
- przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia dokonania przestępstwa;
- odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
- nakładanie grzywien za popełnione wykroczenia w formie mandatu karnego;
- żądanie wyjaśnień i wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz doprowadzenia do najbliższego posterunku policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
- prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa;
- prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego, wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - na gruntach stanowiących własność skarbu państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, wykonywanie zadań strażników łowieckich (w zakresie zwalczania kłusownictwa), Straży Ochrony Przyrody (w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody), Państwowej Straży Rybackiej (w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994175, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON