Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 51510
Nazwa zawodu: Strażnik pocztowy
Synteza zawodu: Wykonuje czynności zbrojnej ochrony obiektów pocztowych, mienia pocztowego i powierzonego poczcie; konwojuje transporty pieniężne i transporty przesyłek wartościowych oraz przeciwdziała wszelkim próbom ich naruszenia.
Zadania zawodowe: - wszechstronna znajomość przepisów dotyczących: posługiwania się bronią i środkami obezwładniającymi, ochrony obiektów osób i mienia, służby konwojowej;
- odpieranie napadów na obiekty, transporty lub na pracowników pocztowych;
- użycie broni palnej w przypadkach przewidzianych prawem;
- udzielanie pomocy zranionym i powiadamianie odpowiednich władz;
- udaremnianie naruszeń mienia i aktów sabotażu;
- przeciwdziałanie poczynaniom mogącym zakłócić porządek lub funkcjonowanie poczty i urządzeń łączności;
- ustalanie trasy konwoju oraz miejsc zagrożeń;
- konwojowanie przemieszczania pieniędzy i przesyłek wartościowych;
- określanie zadań i sposobów zachowania się osób konwojowanych;
- niedopuszczanie do zatrzymywania pojazdu konwojowanego przez osoby nieuprawnione;
- utrzymywanie łączności z bazą i składanie meldunków z trasy konwoju;
- ochrona obsługi utargów sklepowych;
- dozorowanie i kontrola ruchu osobowego – niedopuszczanie osób postronnych w strefy zakazane;
- udaremnianie filmowania lub szkicowania ochranianych pomieszczeń;
- zatrzymywanie osób usiłujących popełnić lub popełniających przestępstwo i przekazywanie ich policji;
- dokonywanie rewizji zatrzymanych osób, środków transportu oraz pomieszczeń;
- uniemożliwianie zatarcia śladów lub ucieczki osób podejrzanych;
- kontrolowanie ruchu materiałowego oraz pojazdów z i do ochranianych obiektów;
- odpowiednie utrzymywanie broni w czasie ochrony;
- deponowanie broni zgodnie z przepisami;
- deponowanie i ochrona kluczy do pomieszczeń;
- obsługiwanie urządzeń alarmowo-blokujących;
- współdziałanie z policją w zakresie bezpieczeństwa i ochrony poczty;
- podejmowanie akcji ratunkowej w przypadku katastrof i pożarów;
- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;
- dbanie o wygląd zewnętrzny i odpowiednie zachowanie się.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie służby z psem oraz sprawowanie nad nim opieki (dotyczy jednostek posiadających psy służbowe).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20155146, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON