Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 513302
Nazwa zawodu: Siostra PCK
Synteza zawodu: Utrzymuje codzienny kontakt ze środowiskiem: dba o stan zdrowia i zaspokajanie podstawowych potrzeb chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niezaradnych, dotkniętych wypadkami losowymi; wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuńcze i załatwia inne sprawy związane z bytem podopiecznych.
Zadania zawodowe: - dbanie o higienę pomieszczenia podopiecznego;
- układanie chorego w łóżku w różnych pozycjach w zależności od stanu chorego i pomoc przy zmianie pozycji;
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń przez stosowanie odpowiednich urządzeń pomocniczych, masaż i stosowanie środków farmaceutycznych;
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
- planowanie i wypełnianie zaleceń pielęgnacyjnych wskazanych przez lekarza;
- zgodnie z zaleceniami lekarza podawanie leków metodą doustną, doodbytniczą, naskórną i wziewną oraz wykonywanie prostych opatrunków;
- zamawianie wizyt lekarskich i realizowanie recept;
- usprawnianie chorego zgodnie z zaleceniami lekarza;
- dbanie o dobry stan psychiczny podopiecznych, zapewnianie bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, zapewnianie optymalnych warunków życia w zmienionej przez chorobę czy wydarzenie losowe sytuacji;
- wychodzenie z chorymi na spacer, prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych;
- robienie zakupów;
- pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i dietetycznymi oraz karmienie (jeśli stan zdrowia tego wymaga);
- utrzymywanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i kuchennych używanych przez podopiecznego;
- utrzymywanie w czystości odzieży chorego oraz urządzeń sanitarnych;
- palenie w piecach, przynoszenie węgla i wody (jeśli jest taka konieczność);
- regulowanie opłat komunalnych podopiecznego (czynsz, świadczenia i inne zobowiązania finansowe);
- eksploatację i zlecanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego będącego własnością podopiecznego;
- organizowanie czasu wolnego, dostarczanie książek i prasy;
- zachęcanie i organizowanie prac ręcznych;
- pomoc przy prowadzeniu korespondencji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965244, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON