Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 347508
Nazwa zawodu: Sędzia sportowy
Synteza zawodu: Z upoważnienia odpowiednich władz sportowych nadzoruje zawody sportowe zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz orzeka o wyniku współ- zawodnictwa sportowego.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie uprawnień zawodników (organizacyjnych i lekarskich) do udziału w zawodach sportowych;
- sprawdzanie urządzeń, sprzętu i ubiorów sportowych zawodników z punktu widzenia ich zgodności z wymaganiami regulaminu i zasad bezpieczeństwa;
- sprawdzanie warunków bezpieczeństwa zawodów (zwłaszcza w sportach walki i dalekowschodnich), z punktu widzenia opieki lekarskiej i prawidłowej organizacji widowni;
- dawanie sygnału do rozpoczęcia i zakończenia zawodów;
- kontrolowanie przebiegu zawodów i reagowanie na każde uchybienie zawodnika wobec regulaminu, a w konsekwencji udzielanie upomnień i ostrzeżeń;
- eliminowanie z walki zawodników uporczywie naruszających przepisy regulaminu sportowego;
- przerywanie walki i innych form współzawodnictwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zawodników i widzów;
- ogłaszanie wyniku sportowego, uprzednio sprawdzając jego rzetelność;
- sporządzanie protokołu ze swoich czynności i osiągniętych wyników oraz przekazywanie ich organizatorom i instancji delegującej sędziego;
- w sytuacjach nadzwyczajnych i krytycznych organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi (jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma lekarza lub pielęgniarki).
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie samodzielnie lub w zespole obowiązków sędziego głównego, pomocniczego, startowego, mierzącego czas, punktowego itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647217, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON