Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 343107
Nazwa zawodu: Sekretarz sądowy
Synteza zawodu: Wykonuje w sądzie czynności administracyjne związane z biegiem sprawy sądowej.
Zadania zawodowe: - prowadzenie repertoriów (ksiąg) sądowych przez dokonywanie w nich wpisów obrazujących bieg sprawy, jak: data i osnowa pisma wszczynającego postępowanie sądowe, treść zarządzeń sędziowskich, daty i treść zapadłych orzeczeń, wniesienie rewizji lub zażalenia, przedstawienie akt sądowi wyższej instancji wraz ze środkiem odwoławczym, dane dotyczące wykonania orzeczenia sądowego;
- dbanie o porządek w aktach (niezwłoczne wkładanie wnoszonych pism do właściwych akt, zszywanie i numerowanie akt);
- szybkie ekspediowanie akt sądowych, zwłaszcza w przypadku wniesienia środka odwoławczego do zapadłego w sprawie orzeczenia;
- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
- realizowanie zarządzeń sędziowskich dotyczących rozprawy;
wypisywanie wezwań i zawiadomień o rozprawie, przygotowywanie i ekspediowanie dokumentów koniecznych do doprowadzenia na rozprawę oskarżonego tymczasowo aresztowanego, sporządzanie i ekspediowanie odezw (żądań informacji), sporządzanie wokandy, kompletowanie akt na posiedzenie sądu, przedstawianie akt sędziemu w przypadku wpłynięcia pisma do akt itp.;
- kontrolowanie przygotowania sali na posiedzenie sądu;
- kontrolowanie akt "na kalendarzu" ( tj. oczekujących na wpłynięcie pisma);
- prowadzenie terminarzy (sporządzenia uzasadnienia orzeczeń, wysyłki akt na zewnątrz) oraz księgi należności sądowych, spraw związanych z obrotem zagranicznym itp.;
- sporządzanie i wydawanie odpisów orzeczeń i innych dokumentów sądowych;
- pobieranie i kasowanie znaczków opłaty sądowej za określone czynności sądowe i kancelaryjne.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976039, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON