Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 343105
Nazwa zawodu: Sekretarz biura zarządu
Synteza zawodu: Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową zarządu, spółki, partii, urzędu, na podstawie przepisów administracyjnych i prawnych; uczestniczy w posiedzeniach członków zarządu i sporządza z nich protokoły.
Zadania zawodowe: - prowadzenie dokumentacji prawnej i kancelaryjno-biurowej urzędu, spółki, partii;
- prowadzenie rejestrów sądowych;
- przyjmowanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- organizowanie posiedzeń członków zarządu;
- uczestniczenie w posiedzeniach zarządu i sporządzanie protokołów z posiedzeń dla wszystkich członków zarządu;
-opracowywanie materiałów z posiedzeń członków zarządu oraz projektów uchwał zarządu;
- przekazywanie do wykonania uchwał zarządu wg rozdzielnika;
- prowadzenie rejestru uchwał zarządu oraz nadzorowanie prawidłowej ich publikacji;
- przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia na posiedzeniach członków zarządu;
- organizowanie spotkań członków zarządu z przedstawicielami miast, sejmiku samorządowego, firm, zakładów różnych branż na terenie miast i w regionie;
- utrzymywanie kontaktów z kołami i przedstawicielami zarządu na szczeblu krajowym i w obrębie regionu;
- przyjmowanie klientów i kierowanie ich do odpowiednich członków zarządu;
- koordynowanie pracy członków zarządu;
- organizowanie spotkań tematycznych członków zarządu z dziennikarzami prasy i telewizji;
- prowadzenie rozmów informacyjnych z dziennikarzami (telefonicznie lub bez- pośrednio);
- przepisywanie na maszynie do pisania lub komputerze wszelkich pism, uchwał i zarządzeń członków zarządu;
- obsługiwanie gości zaproszonych do biura zarządu - przekazywanie materiałów, podawanie napojów, wynajmowanie hotelu itp.;
- dopilnowywanie sprawnego funkcjonowania biura, terminów spotkań członków zarządu, wysyłanych pism;
- nadzorowanie prawidłowego sposobu załatwiania skarg i wniosków klientów;
- dbanie o reklamę działalności zarządu, spółki, partii;
- przyjmowanie faksów, telefaksów, obsługiwanie telefonów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kontrolowanie i nadzorowanie pracy asystenta sekretarza, pomocy administracyjnej;
- prowadzenie korespondencji w języku obcym;
- prowadzenie wstępnych rozmów w języku obcym z przedstawicielami firm z innych krajów;
- pełnienie funkcji kierownika kadr w przedsiębiorstwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19307540, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON