Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241918
Nazwa zawodu: Administrator produkcji filmowej
Synteza zawodu: Współpracuje z kierownikiem produkcji filmu w zakresie opracowania szczegółowego planu filmu, planowania i obsługi finansowej grupy zdjęciowej, przygotowywania projektów umów i zleceń, kontrolowania działalności gospodarczej grupy zdjęciowej oraz opracowania sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego.
Zadania zawodowe: zawodowe: -udział w opracowywaniu szczegółowego planu kosztów filmu i bieżące monitorowanie jego realizacji;-kontrola formalno – rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych w powiązaniu z planem szczegółowym filmu; -organizacja i nadzór obsługi finansowej grupy zdjęciowej, w tym w zakresie regulowania wszelkich zobowiązań z tytułu bieżącej działalności (zakup materiałów i usług, wypłata wynagrodzeń, zapłata podatków itp.) oraz obsługi kasowej grupy zdjęciowej (wypłata i rozliczanie pobranych zaliczek); -prowadzenie ewidencji środków inscenizacyjnych i materiałów zakupionych bezpośrednio przez grupę zdjęciową;-prowadzenie na bieżąco rejestru kosztów filmu umożliwiającego analizę poniesionych wydatków i bieżące ich uzgadnianie w działach księgowości producenta;-terminowe przesyłanie wszelkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych grupy zdjęciowej do producenta;-wystawianie not obciążających i uznających z tytułu opłaconych rachunków;-przedkładanie kierownikowi produkcji odpowiednich wykazów kosztów filmu, sprawozdań finansowych, dokumentów itp., niezbędnych do opracowania sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego filmu, w części dot. wykonania planu kosztów filmu;-dokonywanie ostatecznych rozliczeń finansowych i innych czynności w związku z zakończeniem realizacji filmu;-nadzorowanie pracy kasjerów grupy zdjęciowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19318297, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON