Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247902
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw integracji europejskiej
Synteza zawodu: Uczestniczy w obsłudze procesu integracyjnego, opracowuje ramy strukturalne - prawne i instytucjonalne dla przyszłego funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej; uczestniczy w przygotowaniach międzynarodowych projektów i w badaniach dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego; organizuje działania instytucji lub komórki zajmującej się problemami integracji europejskiej; udziela wyspecjalizowanych informacji w określonej dziedzinie; przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej; przygotowuje materiały i uczestniczy oraz prowadzi negocjacje na rzecz integracji europejskiej.
Zadania zawodowe: - analizowanie i interpretowanie interdyscyplinarnych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania krajów Unii Europejskiej w połączeniu z informacjami dotyczącymi Polski;
- opracowywanie prawnych i instytucjonalnych podstaw funkcjonowania instytucji działających na rzecz integracji europejskiej;
- nawiązywanie kontaktów międzynarodowych na rzecz integracji europejskiej, rozumienie różnic międzykulturowych i ich wykorzystywanie w bieżącej działalności instytucji działającej na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie i przekazywanie informacji dla różnych odbiorców oraz propagowanie idei integracji europejskiej;
- prowadzenie szkoleń i konsultacji dla instytucji działających na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej;
- udział w pracach nad przystosowaniem prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej;
- udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego;
- nadzorowanie i rozliczanie środków finansowych programów pomocowych dla Polski z instytucji międzynarodowych;
- przygotowywanie materiałów do negocjacji z partnerami zagranicznymi;
- udział w konferencjach międzynarodowych;
- współpraca z innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz integracji europejskiej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie pracy podległych jednostek, instytucji lub organizacji działających na rzecz integracji europejskiej;
- uczestniczenie w negocjacjach dotyczących różnych dziedzin i sfer życia społeczno-gospodarczego w Polsce;Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970306, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON