Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 247901
Nazwa zawodu: Specjalista administracji publicznej
Synteza zawodu: Wykorzystując wiedzę zawodową oraz znajomość prawa i przepisów szczegółowych, w zakresie swojej działalności, uczestniczy w planowaniu działalności swojej jednostki, analizowaniu realizacji ustaleń parlamentu, rządu lub organu samorządowego; przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych, konsultuje je z innymi zainteresowanymi jednostkami lub opiniuje projekty innych jednostek; reprezentuje jednostkę wobec obywateli lub innych jednostek .
Zadania zawodowe: - przestrzeganie porządku prawnego na swoim odcinku pracy;
- wnioskowanie w kwestii rozwiązywania problemów społecznych, prawnych lub gospodarczych na obszarze swojego działania;
- analizowanie kosztów działalności podstawowej swojej jednostki lub jednostek podległych;
- analizowanie skutków ekonomicznych działania nowych aktów prawnych;
- przygotowywanie decyzji swojej jednostki na podstawie otrzymanych upoważnień;
- przygotowywanie projektów aktów normatywnych, zarządzeń i uchwał;
- sygnalizowanie przełożonym zmian przepisów prawnych, mających wpływ na działanie jednostki;
- udział w planowaniu działalności jednostki w perspektywie krótko- i długoterminowej, określanie celów szczegółowych i zadań poszczególnych stanowisk pracy;
- współtworzenie struktury organizacyjnej jednostki;
- opiniowanie aktów normatywnych przygotowywanych przez inne jednostki;
- prowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników na temat stosowania ustaw i zarządzeń dotyczących zakresu działania pracownika;
- opracowywanie informacji dla przełożonych o przestrzeganiu prawa w dziedzinie, jaką obejmuje zakres działalności danego specjalisty, łącznie z przedstawieniem wniosków mających na celu poprawę sytuacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie pracy podległych jednostek lub ogniw wykonawczych niższego szczebla, w zakresie swojego działania.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948776, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON