Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2479
Nazwa zawodu: Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: Przygotowują opracowania i analizy z obszaru i tematyki swojego działania, gromadzą obowiązujące akty prawne, zarządzenia i uchwały, formułują w tym zakresie koncepcje polityki społecznej i gospodarczej resortu, urzędu lub władz samorządowych regionu, w którym pracują; analizują funkcjonowanie procesów gospodarczych w celu opracowania lub poprawy metod działania politycznego, społecznego, ekonomicznego i legislacyjnego; reprezentują jednostkę, w której pracują, wobec obywateli lub innych jednostek organizacyjnych instytucji macierzystej lub zewnętrznej.
Zadania zawodowe: - ocenę skuteczności i celowości metod polityki społecznej lub gospodarczej resortu lub regionu;
- formułowanie propozycji zmian stosowanych instrumentów polityki gospodarczej i społecznej;
- opracowywanie raportów i ekspertyz dotyczących funkcjonowania wybranych fragmentów działalności gospodarczej lub społecznej;
- wykonywanie testów i rachunków symulacyjnych celem sprawdzenia proponowanych rozwiązań;
- informowanie przełożonych o aktualnym porządku prawnym w dziedzinie, jaką obejmuje zakres działalności danego specjalisty;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych i ich aktualizacji z zakresu prowadzonej problematyki;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez inne jednostki pod względem zgodności z przepisami prawa z zakresu swojej działalności;
- analizę skuteczności stosowanych instrumentów gospodarczych dla rozwoju danego regionu, a zwłaszcza: budżetu regionu, dużych inwestycji, planów zagospodarowania przestrzennego, zatrudnienia i bezrobocia, tworzenia małych firm, polityki socjalnej, mieszkaniowej, polityki oświatowej i kulturalnej;
- przygotowywanie i przekazywanie informacji dla różnych odbiorców oraz propagowanie idei integracji europejskiej;
- prowadzenie szkoleń i konsultacji dla instytucji działających na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej;
- współpracę z innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie decyzji swojej jednostki w zakresie posiadanych upoważnień;
- prowadzenie korespondencji i wyjaśnianie podjętych decyzji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19285922, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON