KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2445
Nazwa zawodu: Specjaliści do spraw społecznych
Synteza zawodu: Specjaliści do spraw społecznych prowadzą poradnictwo w sprawach socjalnych celem umożliwienia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej znalezienia i wykorzystania środków pozwalających na pokonanie trudności i osiągnięcie określonych celów, wykonują zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do osób oddanych pod nadzór przez orzeczenie sądowe i osób przebywających w zakładach karnych oraz pomagają stronom znajdującym się w konflikcie w osiągnięciu porozumienia.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób będących w trudnej sytuacji życiowej, analizowanie ich sytuacji i przedstawianie alternatywnych rozwiązań istniejących problemów;
- inspirowanie działań w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych jednostek i grup społecznych;
- planowanie, ocenianie, doskonalenie i rozwijanie usług pomocy społecznej;
- prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie oraz pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich;
- prowadzenie działań zapobiegających przestępczości nieletnich lub zapewniających rehabilitację młodocianych przestępców,
- prowadzenie zajęć wychowawczych i sprawowanie opieki nad osobami przebywającymi w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym;
- pomaganie stronom znajdującym się w konflikcie w rozwiązaniu go bez przemocy i osiągnięciu ugody;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18779527, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON