Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 243202
Nazwa zawodu: Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Synteza zawodu: Gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia informację naukową, techniczną i ekonomiczną, pierwotną, pochodną i wtórną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomiki w kraju i za granicą, za pomocą metod, form i środków działalności informacyjnej adekwatnych do tematyki branży i określonego miejsca zatrudnienia oraz potrzeb określonych użytkowników.
Zadania zawodowe: - gromadzenie źródeł informacji (pierwotnych, pochodnych i wtórnych);
- opracowywanie źródeł informacji (wykonywanie opracowań dokumentacyjnych, opracowywanie wydawnictw informacyjnych, przygotowywanie danych na potrzeby systemów informacyjnych własnych i obcych);
- przetwarzanie źródeł informacji (obsługa komputerowych baz danych i systemów, własnych i obcych, obsługa użytkowników za pomocą baz danych, systemów itp., własnych i obcych, krajowych i zagranicznych);
- udostępnianie i rozpowszechnianie źródeł informacji zainteresowanym użytkownikom, opracowywanie i prowadzenie katalogów i kartotek (innych niż biblioteczne), współpraca z innymi ośrodkami informacji i bibliotekami, współpraca z systemami informacji krajowymi i zagranicznymi;
- zapoznawanie się z tematyką branży, instytucji macierzystej, potrzebami użytkowników, w celu stałego rozwijania i ulepszania procesu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji;
- przeprowadzanie szkoleń użytkowników nt. możliwości korzystania z usług ośrodka INTE, baz, systemów, krajowych i zagranicznych; prowadzenie badań nad problemami potrzeb informacyjnych użytkowników i sposobami ich zaspokajania.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac z zakresu: biurowości, marketingu, działalności redakcyjnej i wydawniczej itp.;
- prowadzenie działalności naukowej dotyczącej teorii, metodyki i praktyki działalności informacyjnej, a zwłaszcza metod, form i środków obsługi informacyjnej użytkowników;
- szkolenie pracowników informacji, szkolenie użytkowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959144, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON