Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2422
Nazwa zawodu: Sędziowie
Synteza zawodu: Sędziowie prowadzą sprawy sądowe, wyrokują, podejmują decyzję bezstronnie, zgodnie z własnym przekonaniem i przepisami prawa, zwykle z udziałem ławników lub sędziów zawodowych, w sądach powszechnych, wojskowych, administracyjnych, gospodarczych, pracy i innych.
Zadania zawodowe: - wysłuchiwanie świadków, oskarżonych, prokuratorów i obrońców oraz ocenę argumentów i dowodów;
- decydowanie o kwestiach proceduralnych; ustalanie praw i obowiązków stron, których sprawa dotyczy, a w przypadkach spraw sądzonych przez ławników, instruowanie ich o przepisach prawa;
- ogłaszanie wyroków oraz określanie kwalifikacji prawnej czynów;
- sporządzanie na wniosek stron pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia;
- wydawanie decyzji o wpisie do rejestru handlowego spółek prawa handlowego;
- wyznaczanie syndyków lub likwidatorów spółek/jednostek likwidowanych lub upadających;Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948696, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON