Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241914
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
Synteza zawodu: Zajmuje się polityką rozwoju transportu lotniczego, drogowego, kolejowego czy wodnego i ich strukturami organizacyjnymi, systemami zarządzania i ekonomiką transportu oraz sprawami wynikającymi z nadzoru założycielskiego lub właścicielskiego przedsiębiorstwa oraz z kodeksu handlowego w stosunku do spółek.
Zadania zawodowe: - opracowywanie wariantów polityki rozwoju transportu lotniczego, drogowego, kolejowego czy wodnego, określanie jej głównych celów;
- studiowanie i badanie systemów organizacji i zarządzania poszczególnych rodzajów transportu;
- organizowanie zespołów badających ekonomiczną i organizacyjną działalność różnych rodzajów transportu;
- porównywanie kosztów zastosowania różnych rodzajów transportu i proponowanie najkorzystniejszych rozwiązań;
- wykonywanie analiz dotyczących zapotrzebowania na usługi przewozowe transportu lotniczego, drogowego, kolejowego czy wodnego;
- współtworzenie metod i algorytmów zarządzania przepływem strumieni statków powietrznych;
- branie udziału w opracowywaniu nowych koncepcji podziału i klasyfikacji przestrzeni powietrznej, sieci dróg lotniczych i zasad funkcjonowania służb kontroli ruchu lotniczego;
- ustalanie potrzeb związanych z rozwojem sieci drogowej w określonym obszarze;
- rozpoznawanie stanu dróg miejskich, zamiejskich oraz poszczególnych elementów układu komunikacyjnego pod względem warunków ruchu, jego wielkości, rozkładu przestrzennego i bezpieczeństwa;
- współdecydowanie o konieczności modernizacji dróg i elementów układu komunikacyjnego oraz ocenę efektów modernizacji z punktu widzenia warunków ruchu i jego bezpieczeństwa;
- współudział w planowaniu układów komunikacyjnych i ich elementów;
- współudział w organizacji ruchu drogowego w układach komunikacyjnych i ich elementach;
- współudział w planowaniu i organizowaniu kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w aglomeracjach, w obrębie rejonów całej sieci, a także przewozów międzynarodowych;
- organizowanie całości prac przeładunkowo-składowych w porcie morskim, właściwego składowania i przechowywania towarów oraz wykorzystania siły roboczej, sprzętu i środków transportu;
- dokonywanie analiz i proponowanie decyzji dotyczących łączenia lub podziału przedsiębiorstw transportowych (spółek);
- analiza i propozycje co do statutów przedsiębiorstw transportowych - w ściśle określonych przypadkach przewidzianych dla organu założycielskiego;
- proponowanie powołania lub odwołania dyrektora tymczasowego, kierownika zakładu, likwidatora czy zarządcy komisarycznego - w przypadkach ściśle określonych przez prawo;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
- nadzorowanie podległych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958738, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON