Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241911
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw konsultingu
Synteza zawodu: Organizuje i prowadzi doradztwo w sprawach gospodarczych i technicznych, wykonuje związane z tym analizy - w zakresie ofert lub umów związanych z obrotem kompletnymi obiektami lub przygotowania projektów tych ofert i umów, jak też w zakresie różnych problemów ekonomiczno-finansowych czy technicznych; prowadzi doradztwo na różnych poziomach - od przedsiębiorstwa do i gospodarki globalnej (doradzanie rządom krajów rozwijających się).
Zadania zawodowe: - opracowywanie materiałów analitycznych do podejmowania decyzji w zakresie różnych dziedzin ekonomii, na różnych poziomach: od przedsiębiorstwa do skali gospodarki globalnej;
- prowadzenie badań i doradzanie w istniejącym systemie sprzedaży określonych wyrobów lub usług oraz szacowanie potencjalnych rynków i przyszłych trendów;
- analizowanie współzależności zjawisk ekonomicznych przy szacowaniu popytu na określone produkty i usługi oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie;
- studiowanie, doradzanie i współpraca przy realizacji programów promocji, mających na celu podniesienie publicznej wiedzy i zrozumienia celów i działalności przedsiębiorstwa czy instytucji, której to dotyczy;
- analizowanie funkcjonowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw czy instytucji z punktu widzenia wykonywania przez nie zadań, jak i wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i materialnych oraz doradzanie w tym zakresie;
- doradzanie lub formułowanie projektów (strategii) rozwoju przedsiębiorstwa czy instytucji w zmieniających się warunkach działania;
- doradzanie lub współdziałanie w tworzeniu systemów motywacyjnych instytucji czy przedsiębiorstw, z uwzględnieniem pobudek materialnych i ambicjonalnych;
- analizowanie otoczenia firmy i zachodzących w nim zmian ekonomicznych, administracyjnych, prawnych i ekologicznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa; opracowywanie odpowiednich wniosków i przedstawianie ich zainteresowanym firmom;
- ocenianie opłacalności eksportu i importu określonych towarów i usług przez analizę porównawczą cen wyrobów i usług krajowych i zagranicznych oraz analizę taryf celnych, kosztów przewozu i kursów walutowych;
- opracowywanie odpowiednich ekspertyz i doradzanie w tym zakresie;
- współdziałanie lub doradzanie w określaniu polityki rozwoju przedsiębiorstwa, strategii działań oraz celów głównych;
- doradzanie w organizacji prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, opracowywanie konstrukcji nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz zastosowania nowych urządzeń i materiałów;
- doradzanie w zakresie obrotu i projektowania kompletnych obiektów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19959201, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON