Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241910
Nazwa zawodu: Specjalista analizy rynku
Synteza zawodu: Analizuje rynek, pozyskuje i wykorzystuje informacje potrzebne do ustalenia rozmiarów i popytu na określone produkty oraz usługi, określa możliwe transakcje, uwzględniając specyfikę popytu oraz cechy produktu i usługi.
Zadania zawodowe: - zbieranie informacji rynkowej (źródła wtórne i pierwotne), ich weryfikacja - analizowanie zmian popytu i podaży w czasie, określanie tendencji rozwojowej i sezonowości podaży i popytu na poszczególne produkty;
- analizowanie elastyczności popytu - cenowej i dochodowej - na określone produkty i usługi; analizowanie współzależności zjawisk ekonomicznych przy szacowaniu popytu na określone produkty i usługi, badanie koniunktury - testy koniunktury - określanie jej wpływu na podaż i popyt określonych produktów i usług, uwzględnianie potencjalnych zmian polityki gospodarczej w analizach popytu i podaży;
- analizowanie aspektów przestrzennych podaży i popytu;
- określanie wpływu cech własnych produktu na wielkość sprzedaży - badanie i pomiar jakości jako podstawa oceny i akceptacji przez potencjalnego klienta;
- prowadzenie badań ankietowych, budowanie kwestionariusza, przetwarzanie danych i interpretacja wyników badań rynku;
- ocena skuteczności zmian form i metod sprzedaży;
- przygotowywanie raportu i prezentacja wyników badań rynku.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996742, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON