Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2419
Nazwa zawodu: Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: Ta grupa obejmuje specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania niesklasyfikowanych poprzednio w grupie 241. Zaliczono do niej tych, którzy zajmują się różnymi przedsięwzięciami w sferze biznesu, takimi jak: marketing, reklama, public relations, stosowanie reguł dotyczących patentów, czynności związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy, doradzanie w sprawach podatkowych i ekonomiki wewnętrznej.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- prowadzenie badań i określanie poziomu sprzedaży poszczególnych produktów czy usług oraz szacowanie potencjalnych rynków;
- planowanie i koordynowanie opracowywania kampanii reklamowych;
- przygotowywanie i przekazywanie opinii publicznej informacji mających na celu kształtowanie wizerunku i pozycji przedsiębiorstwa czy instytucji;
- udzielanie rad dotyczących patentów i pomaganie w przygotowaniu wniosków lub badanie wniosków przedstawionych do rejestracji oraz pisanie raportów przedstawiających argumenty za lub przeciw przyznaniu patentu;
- studiowanie i doradzanie w sprawach finansowych, prawnych, organizacyjnych, marketingowych i innych związanych z powołaniem lub prowadzeniem biznesu;
- studiowanie i interpretowanie zasad ekonomiki wewnętrznej i zarządzania, informowanie i doradzanie w wymienionych sprawach, uwzględniające popyt na produkty czy usługi lub promowanie nowych wyrobów czy usług;
- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielanie im porad, opinii i wyjaśnień w tym zakresie;
- interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków, dywidend czy współdziałania ze wspólnikami polskimi i zagranicznymi;
- wykonywanie prac pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986443, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON