Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2414
Nazwa zawodu: Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Synteza zawodu: Specjaliści do spraw rynku nieruchomości prowadzą działalność zawodową, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami; na zlecenie klientów pośredniczą w obrocie nieruchomościami, dokonują określenia wartości nieruchomości lub zarządzają nieruchomością; wykonują opracowania i ekspertyzy oraz świadczą usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- dokonywanie wizji lokalnej nieruchomości będącej przedmiotem obrotu, wyceny lub administrowania;
- ustalanie stanu prawnego nieruchomości oraz zbieranie niezbędnych informacji w oparciu o księgi wieczyste, kataster nieruchomości i inne prawnie dopuszczone źródła;
- ustalanie z klientami warunków nabycia lub zbycia albo najmu lub dzierżawy nieruchomości i doprowadzanie do zawarcia przez strony stosownych umów;
- szacowanie i wydawanie opinii o wartości nieruchomości;
- zarządzanie nieruchomością, zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości i jej właściwej eksploatacji;
- wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie swojej działalności zawodowej;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965545, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON