Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241306
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw wynagrodzeń
Synteza zawodu: Projektuje założenia zakładowej polityki wynagradzania pracowników, przygotowuje instrumenty jej realizacji, analizuje i kontroluje wydatkowanie środków przeznaczanych na wynagrodzenia, ocenia efektywność gospodarowania funduszem wynagrodzeń.
Zadania zawodowe: - identyfikacja charakterystycznych cech zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie czy instytucji, sytuacji na lokalnym rynku pracy i ich skutków dla systemu wynagrodzeń;
- przestrzeganie przepisów regulujących zasady i formy wynagrodzeń;
- planowanie wielkości środków na wynagrodzenia;
- projektowanie systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i instytucjach poprzez określanie form wynagrodzeń, identyfikację składników wynagrodzenia, budowanie tabel płac zasadniczych, oraz projektowanie systemów premiowania i nagradzania, określanie wartości innych dopłat i dodatków;
- uczestniczenie w negocjacjach płacowych kierownictwa zakładu ze związkami zawodowymi;
- udział w pracach komisji ds. wartościowania pracy i atestacji stanowisk pracy;
- prowadzenie ewidencji i statystyki wynagrodzeń oraz kontrola ich poziomu i struktury;
- analiza efektów stosowanego systemu wynagrodzeń w sferze motywacji, lojalności, ruchu zatrudnionych, jakości i wydajności pracy itp.;
- śledzenie zmian systemu i poziomu wynagrodzeń oraz ich skutków w innych przedsiębiorstwach i instytucjach;
- inspirowanie, planowanie i uczestnictwo w doskonaleniu zakładowego systemu wynagradzania.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołem pracownikówLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647221, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON