KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241208
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Synteza zawodu: Zajmuje się analizą systemu ubezpieczeń zdrowotnych państwa oraz oceną jego skuteczności, sprawności i efektywności; określa miejsce ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych – dobrowolnych i obowiązkowych; analizuje źródła finansowania i możliwości ich wzbogacenia; ocenia ryzyko i jego wpływ na koszty opieki zdrowotnej oraz rozpoznaje możliwości obniżenia kosztów; organizuje działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie potrzeb społecznych w zakresie opieki zdrowotnej; ocena możliwości państwa dotyczących poziomu zabezpieczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz jej organizacji i efektywności wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych;
- opracowywanie i wdrażanie efektywnego systemu gospodarowania funduszami ubezpieczeń zdrowotnych; dokonywanie kontroli i ocen jakości ochrony zdrowotnej społeczeństwa w całym kraju oraz w poszczególnych jego rejonach;
- przygotowywanie i wypełnianie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego; ocena ryzyka uiszczania składki przez ubezpieczonego lub przez jego pracodawcę oraz możliwości finansowania ryzyka;
- analiza porównawcza kosztów usług zdrowotnych świadczonych przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
- analiza kosztów infrastruktury administracyjno-ekonomicznej pośredniczącej w finansowaniu opieki zdrowotnej; analiza konstrukcji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozpoznawanie możliwości i sposobów obniżania kosztów funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych; promowanie zdrowego stylu życia oraz badań profilaktycznych zmniejszających ryzyko zachorowań, a tym samym zmniejszenie kosztów leczenia.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami pracowników w komórkach i jednostkach, zajmujących się organizacją ubezpieczeń zdrowotnych oraz pośredniczących w finansowaniu opieki zdrowotnej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad ubezpieczeniami zdrowotnymi.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18786429, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON