Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241204
Nazwa zawodu: Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)
Synteza zawodu: Zajmuje się analizą celów oraz narzędzi polityki finansowej państwa oraz samorządów, określa ich wpływ na zachowania oraz wyniki finansowe podmiotów gospodarczych; proponuje narzędzia polityki gospodarczej zwalczające negatywne zjawiska o charakterze finansowym (deficyt budżetowy, inflacja, dług publiczny); ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa; dokonuje rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa; stosuje analizę porównawczą efektywności inwestowania wolnych środków finansowych w różnych kierunkach; zajmuje się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych na możliwie najkorzystniejszych warunkach, analizuje przepływy finansowe oraz sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, samorządu oraz instytucji publicznych i prywatnych; opracowuje strategię finansową.
Zadania zawodowe: - analizowanie związków między polityką finansową i polityką monetarną państwa z punktu widzenia ich wpływu na rozwój gospodarczy i realizację celów społecznych;
- analizowanie skutków społeczno-ekonomicznych konkretnych sposobów finansowania długu publicznego; badanie zależności między deficytem budżetowym a inflacją i koniunkturą gospodarczą;
- analizowanie związków między równowagą finansową państwa a równowagą w sferze realnej (działalności produkcyjnej i usługowo-handlowej);
- organizowanie finansowania działalności podmiotów sfery budżetowej z budżetu państwa i budżetu samorządu; ocena struktury wpływów budżetowych i zasadności decentralizacji finansowej państwa (zmniejszanie wpływów do budżetu państwa na rzecz ich zwiększania do budżetów samorządowych); ocena struktury wydatków budżetowych z punktu widzenia realizacji krótko- i długookresowych celów gospodarczych i społecznych oraz aktualnych możliwości państwa; wykonywanie zadań związanych z opracowaniem budżetu państwa i samorządu;
- obliczanie wymiaru i kontrolowanie ściągania podatków od osób fizycznych oraz osób prawnych (na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych); dokonywanie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa z właściwym budżetem; ocena skuteczności systemu podatkowego z punktu widzenia realizacji jego aktywnych i pasywnych funkcji oraz badanie możliwości jego doskonalenia;
- analiza sposobów i skali unikania płacenia podatków
- opracowywanie strategii finansowej oraz planu finansowego przedsiębiorstwa, instytucji publicznych i prywatnych;
- analizowanie skutków zmian kursu walutowego na eksport i import; określanie alternatywnych kierunków inwestowania wolnych kapitałów; ewentualne zarządzanie finansami;
- prowadzenie analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, określanie sposobów poprawy niekorzystnych wskaźników;
- dokonywanie wyceny przedsiębiorstwa.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami pracowników we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, samorządu, instytucji publicznej i prywatnej, a w szczególności w komórkach zajmujących się finansami.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976074, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON