Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241203
Nazwa zawodu: Specjalista bankowości
Synteza zawodu: Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.
Zadania zawodowe: - analiza konkretnych narzędzi polityki monetarnej i skutków ich stosowania na równowagę pieniężną, inflację i koniunkturę gospodarczą;
- wykonywanie czynnych operacji bankowych, takich jak: kompletowanie i analizowanie dokumentów wymaganych przez bank od ubiegających się o kredyt;
- aktualizowanie informacji o zdolności kredytowej klientów-kredytobiorców; udzielanie gwarancji i poręczeń bankowych;
- przeprowadzanie operacji na rynku międzybankowym i innych rynkach finansowych; emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz organizowanie emisji papierów wartościowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i samorządów;
- przeprowadzanie biernych operacji banku, takich jak: gromadzenie depozytów w różnych formach, zawieranie umów i prowadzenie rachunków bieżących, wykonywanie czynności kasjera; analiza i ocena wskaźnikowa funkcjonowania banku komercyjnego;
- prowadzenie i analizowanie operacji pośredniczących banku, związanych w szczególności z rozliczeniami międzybankowymi, zagranicznymi operacjami rozliczeniowymi, usługami maklerskimi;
- kształtowanie zasad sprawnej organizacji banku oraz efektywnych operacji bankowych;
- określanie i stosowanie zasad oraz procedur nadzoru oraz kontroli działalności banku na różnych obszarach;
- określanie metod i ich stosowanie do szacowania oraz zarządzania ryzykami banku;
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie zespołem pracowników w różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych banku.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19300065, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON