Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2412
Nazwa zawodu: Specjaliści do spraw finansowych
Synteza zawodu: Specjaliści do spraw finansowych zajmują się pozyskiwaniem kapitałów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, ich wykorzystywaniem w bieżącej działalności przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych; prowadzą działalność ewidencyjną, zgodnie z obowiązującymi normami, jak też dokonują analizy danych wskazujących na stan majątkowy firmy, sytuację finansową, wyniki działalności i perspektywy jej rozwoju; zajmują się określaniem ryzyka finansowego i wskazywaniem możliwości jego zminimalizowania.
Zadania zawodowe: - analizowanie sytuacji i polityki gospodarczej państwa, a pieniężnej w szczególności, ocenę jej reperkusji dla działalności banków i przedsiębiorstw;
- analizowanie i porównywanie możliwości uzyskania kredytu w różnych bankach krajowych i zagranicznych, śledzenie sytuacji finansowej, szczególnie banków i kontrahentów;
- rozpatrywanie i analizowanie różnych form pozyskiwania kapitału i dysponowania nim oraz skali i struktury obrotów;
- doradzanie, względnie planowanie i nadzorowanie kontroli finansowej oraz usprawniania systemów księgowości;
- przygotowywanie i poświadczanie oświadczeń finansowych przeznaczonych do przedstawienia zarządowi, akcjonariuszom, ciałom statutowym i innym;
- przygotowywanie zeznań podatkowych, doradzanie w sprawach podatkowych, dyskutowanie z władzami podatkowymi na temat ich kwestionowanych żądań;
- opracowywanie przewidywanych wyników finansowych i ich relacjonowanie;
- prowadzenie badań finansowych w takich sprawach, jak podejrzenie o oszustwa, niewypłacalności i bankructwa;
- rewidowanie ksiąg i sprawozdań księgowych; wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965606, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON