Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223910
Nazwa zawodu: Specjalista zdrowia publicznego
Synteza zawodu: Wykonuje zadania związane ze zwalczaniem ekologicznych zagrożeń zdrowotnych, kontroluje i ocenia stan sanitarny i stan zdrowia populacji na określonym terenie, zapobiega masowym zagrożeniom zdrowotnym, działając w ramach krajowych i międzynarodowych placówek, instytucji i organizacji sanitarno-epidemiologicznych; kontroluje stan higieniczny zakładów pracy, zakładów opieki, placówek oświatowych, kulturalnych i innych; ocenia stan higieniczny grup społecznych i zawodowych, współdziała w promocji zachowań prozdrowotnych jednostek i społeczeństwa.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie i ocenianie stanu zdrowia określonych populacji oraz ewidencjonowanie chorób i patologii wynikających ze skażenia środowiska czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi;
- organizowanie pracowni diagnostycznych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i nadzorowanie ich;
- oznaczanie stopnia zanieczyszczenia gleby, wód, powietrza i innych elementów środowiska;
- wykrywanie źródeł zanieczyszczeń ekologicznych;
- przeprowadzanie kontroli sanitarnych zakładów wytwórczych, usługowych i innych i ocenianie ich stanu sanitarnego;
- wydawanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i usługowej zakładów objętych przepisami o spełnianiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych;
- prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów o stanie sanitarno-epidemiologicznym powierzonego terenu w zakresie analityki środowiska, z wykorzystaniem systemów informatycznych w ewidencji i przetwarzaniu danych sanitarno-epidemiologicznych;
- współdziałanie z innymi specjalistami i placówkami ochrony zdrowia w zwalczaniu epidemii i innego rodzaju masowych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze skażeń środowiska;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym;
- ewidencja zagrożeń higieniczno-sanitarnych czynnikami biologicznymi, fizycznymi i chemicznymi;
- przeprowadzanie kontroli higieniczno-sanitarnych zakładów pracy, żłobków, przedszkoli, szkół, zakładów żywienia i innych instytucji społecznych;
- opracowywanie ekspertyz dotyczących higieny żywności i żywienia, higieny komunalnej, higieny dzieci i młodzieży, higieny pracy, warunków życia, pracy i stanu odżywienia ludności;
- opracowywanie przepisów i norm higieniczno-sanitarnych;
- prowadzenie oświaty zdrowotnej;
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej stanu higieniczno-sanitarnego ludności, kontrolowanych instytucji, sporządzanie planów działania prozdrowotnego;
- przygotowywanie opinii, wniosków, świadectw i orzeczeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie badań analitycznych środowiska przy użyciu odpowiedniej aparatury i odczynników oraz przeprowadzanie prób biologicznych;
- kierowanie laboratorium (działem) w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub placówce równorzędnej;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986344, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON