Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 722401
Nazwa zawodu: Docieracz polerowacz
Synteza zawodu: Obsługuje docierarki i polerki o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu; dobiera parametry skrawania, proszki i pasty ścierne, ustawia i przygotowuje docierarki i polerki do pracy, wykonuje operacje docierania i polerowania na częściach maszyn i narzędziach o różnorodnych kształtach i wymiarach.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną w zakresie wykonywanych operacji docierania i polerowania, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
- ekonomiczne użytkowanie obrabiarek do docierania i polerowania, jak: docierarki jednotarczowe, docierarki dwutarczowe, polerki różnych konstrukcji;
- dobieranie i stosowanie podczas obróbki optymalnych parametrów skrawania;
- dobieranie oraz przygotowywanie proszków i past ściernych;
- ustawianie i przygotowywanie docierarek i polerek do pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry skrawania, ustawienie i zamocowanie obrabianych przedmiotów oraz materiały ścierne używane w procesie obróbki;
- wykonywanie operacji docierania - nadawanie powierzchniom części maszyn i urządzeń zalecanej gładkości, kształtu i wymiarów oraz chropowatości;
- wykonywanie operacji polerowania przedmiotów z różnych materiałów i o różnych kształtach i wymiarach;
- użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych uniwersalnych i specjalnych - mierzenie i sprawdzanie wymiarów i kształtu dorabianych przedmiotów;
- kontrolowanie i korygowanie przebiegu obróbki;
- czyszczenie i konserwowanie użytkowanych docierarek i polerek;
- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obrabianie różnorodnych przedmiotów na gładzarkach (honownicach) i dogładzarkach;
- po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy;
- pełnienie funkcji ustawiacza na docierarkach i polerkach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19989037, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON