Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 223909
Nazwa zawodu: Specjalista terapii uzależnień
Synteza zawodu: Pracuje na rzecz osób uzależnionych, prowadząc terapię indywidualna, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach poradni uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny i środków odurzających; prowadzi poradnictwo dotyczące objawów i przebiegu choroby oraz możliwości podjęcia terapii; nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby uzależnionej;
- rozpoznawanie źródeł trudności i problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych;
- formułowanie diagnozy problemowej stanowiącej podstawę do zaplanowania oddziaływań terapeutycznych;
- planowanie oddziaływań terapeutycznych wobec osoby uzależnionej lub członka jej rodziny;
- prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej pacjenta uzależnionego oraz członków rodzin w zakresie psychologicznych mechanizmów współuzależnienia;
- udzielanie pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji, prowadzenia terapii;
- organizowanie zajęć profilaktycznych na terenie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek, w których można spotkać osoby uzależnione;
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, opieką społeczna, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami;
- inicjowanie różnych form pomocy specjalistycznej, na przykład lekarskiej, psychologicznej, korekcyjnej, wychowawczej itp.;
- organizowanie grup wsparcia;
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego, wspieranie wychowawcze rodziców;
- doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pośredniczenie w podejmowaniu nauki lub pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19967612, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON