Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2239
Nazwa zawodu: Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: Ta grupa obejmuje specjalistów ochrony zdrowia nie sklasyfikowanych poprzednio w grupie 223, zajmujących się diagnostyką laboratoryjną, epidemiologią, toksykologią, organizacją ochrony zdrowia, rehabilitacją ruchową i terapią zajęciową, higieną, analityką środowiska i oświatą zdrowotną.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- planowanie, wykonywanie bądź nadzorowanie wykonania badań diagnostycznych z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii, za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych i innych substancji diagnostycznych; interpretowanie i ocenianie wyników tych badań;
- planowanie systemów organizacyjnych ochrony zdrowia, programowanie działalności placówek opieki zdrowotnej i sprawowanie nadzoru nad określonymi instytucjami w zakresie organizacji zarządzania, ekonomiki, prawa, demografii i statystyki w służbie zdrowia, epidemiologii oraz kształcenia kadr medycznych;
- przeprowadzanie badań diagnostycznych określających możliwości ruchowe i wydolność pacjentów, określanie potrzeb i zakresu rehabilitacji ruchowej za pomocą testów sprawnościowych, wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych;
- przeciwdziałanie szkodliwym wpływom środowiska na zdrowie człowieka przez kontrolowanie stanu higienicznego zakładów pracy, opieki, placówek oświatowych, kulturalnych i innych, ocenianie stanu higienicznego grup społecznych i zawodowych oraz współdziałanie w promocji zachowań prozdrowotnych jednostek i społeczeństwa;
- określanie przyczyn zatruć na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego, wyników badań dodatkowych, wywiadów środowiskowych, danych epidemiologicznych oraz badania toksylogicznego;
- wykrywanie, rozpoznawanie i ewidencjonowanie chorób o znaczeniu społecznym, planowanie i organizowanie działań zapobiegających występowaniu i szerzeniu się tych chorób;
- prowadzenie nadzoru i kontroli nad instytucjami i zakładami objętymi przepisami o przestrzeganiu określonych warunków sanitarno-epidemiologicznych;
- rozpoznawanie potrzeb, planowanie i realizowanie programów oświaty zdrowotnej, określanie strategii i taktyki postępowania w profilaktyce i zasad wychowania zdrowotnego w podległym sobie regionie, placówce czy środowisku społecznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19958781, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON