Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2222
Nazwa zawodu: Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka
Synteza zawodu: Specjaliści technologii żywności i żywienia człowieka prowadzą badania, opracowują technologie, doradzają i kierują przemysłowymi procesami przetwarzania i utrwalania surowców roślinnych i surowców pochodzenia zwierzęcego, a także zajmują się zagadnieniami związanymi z żywieniem człowieka.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- prowadzenie badań i doradztwo w zakresie nowoczesnych technik i technologii, podnoszenia jakości produktów żywnościowych oraz opracowywania nowych asortymentów produktów;
- prowadzenie badań oraz doradztwo w zakresie przydatności technologicznej określonych surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i opakowań;
- opracowywanie instrukcji technologicznych, receptur, wymagań jakościowych produktów, standardów kontroli, normatywów zużycia surowców i materiałów oraz instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
- organizowanie i nadzorowanie właściwego przebiegu procesów technologicznych oraz właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń, a w razie wystąpienia nieprawidłowości i zakłóceń podejmowanie działań w celu ich likwidacji;
- opracowywanie założeń techniczno-technologicznych nowych zakładów przemysłu spożywczego, albo rozbudowy czy modernizacji zakładów istniejących;
- opracowywanie norm żywieniowych dla różnych grup ludności, receptur na poszczególne potrawy i rodzaje diet, z uwzględnieniem zaleceń żywnościowych, oraz opracowywanie technologii i higieny przyrządzania potraw;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów;
- wykonywanie prac pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20155234, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON