Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214924
Nazwa zawodu: Specjalista ds. pakowania i opakowań
Synteza zawodu: Projektuje opakowania o wielorakim przeznaczeniu dla różnych odbiorców; opracowuje technologię produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych, z takich materiałów, jak: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno, blacha; projektuje technikę pakowania produktów; organizuje i nadzoruje proces produkcji opakowań; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów opakowań.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się z potrzebami i wymaganiami producentów towarów odnośnie barierowości opakowania, sposobu pakowania produktu, materiału i formy opakowania;
- doradzanie producentowi towarów rynkowych optymalnych rozwiązań z punktu widzenia funkcjonalności, kształtu i estetyki opakowania;
- opracowywanie projektu opakowania dostosowanego do wymagań producenta towarów, rodzaju produktu, jego specyfiki z uwagi na: trwałość przechowania produktu (np. żywność, leki), ochronę przed działaniami wody, temperatury, drobnoustrojów, światła oraz wstrząsów w czasie transportu (np. szkło, sprzęt elektroniczny), możliwości paletyzowania opakowań lub ich kontenerowania;
- wybór surowców do produkcji opakowania: szkła, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, blachy itp.;
- projektowanie techniki pakowania i sposobu układania, wyjmowania i zamykania produktu w opakowaniu oraz zamykania opakowań zbiorczych;
- projektowanie, przy współpracy z plastykiem, formy opakowań, nadruków, banderoli i innego rodzaju szaty graficznej opakowania;
- opracowywanie technologii produkcji opakowania wraz z dokumentacją;
- zdobywanie atestów sanitarnych na projektowane lub produkowane opakowania;
- organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji opakowań oraz podległych zespołów pracowników;
- kontrolowanie w procesie produkcji dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej liczby wyprodukowanych opakowań, zużycia materiałów, narzędzi itp.;
- szkolenie podległych pracowników;
- śledzenie literatury naukowej z dziedziny projektowania i technologii produkcji opakowań;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie projektowania i technologii produkcji opakowań;
- ocenianie i wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów opakowań, nowych technologii produkcji opakowań.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994241, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON